ตั้งกระทู้ใหม่ ครับ

มีหัวข้อทั้งหมด 37 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 35 หัวข้อ

หมายเลขกระทู้
หัวข้อกระทู้ คุณสมบัติต่างๆของอาหารธาตุรองธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ
ผู้ตั้งกระทู้
ผู้เยี่ยมชม
1576 กรดอมีโน อ.บอล 1306
1678 สารเร่งลำไย ระเบิดได้อย่างไร อ.บอล 330
1646 ธาตุอาหารรองเสริม หน้าที่ในต้นพืช ขนิดของดิยที่ขาด และพืชที่แสดงอาการชัด อ.บอล 898
1645 แม่ปุ๋ย n p k มีเปอร์เซนต์ต่างๆดังนี้ อ.บอล 907
1346 สภาพใดบ้าง ที่ธาตุอาหารเสริมจะไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช อ.บอล 17005
1342 ค่าความถ่วงจำเพาะ คืออะไร อ.บอล 13566
1302 ค่า PH ที่พอเหมาะ อ.บอล 13785
1299 การผสมปุ๋ยใช้เอง อ.บอล 7722
1298 ไคโตซาน อ.บอล 6272
1297 ฟลาโวนอยคืออะไร อ.บอล 6577
1280 Sorbitol คือ อะไร อ.บอล 6160
1266 อาหารพืชขวดเดียวคุณสมบัติครอบจักรวาล มีจริงหรือไม่ อ.บอล 6103
1265 อาหารเสริมพืชธาตุรองและธาตุเสริม กับ สารหมักชีวภาพต่างกันตรงไหน อ.บอล 5603
1259 ไซโตไคนิน อ.บอล 7277
1251 ซิลิคอน อ.บอล 6178
1250 แมกนีเซ๊่ยม อ.บอล 6887
1249 แคลเซ๊่ยม อ.บอล 6764
1248 กำมะถัน อ.บอล 6421
1247 ไนโตรเจน อ.บอล 6175
1246 โปแตสเซี่ยม อ.บอล 6242
1245 ฟอสฟอรัส อ.บอล 6716
1244 อ๊อกซิเจน อ.บอล 6894
1243 ไฮโดรเจน อ.บอล 6803
1242 คาร์บอน อ.บอล 6644
1241 คลอรีน อ.บอล 6476
1240 นิเกิ้ล อ.บอล 6601
1239 สังกะสี อ.บอล 6421
1238 โซเดี้ยม อ.บอล 6194
1237 แมงกานีส อ.บอล 5912
1236 ทองแดง อ.บอล 4181
1235 โบรอน อ.บอล 4210
1234 โมลิบดีนัม อ.บอล 3725
1233 เหล็ก อ.บอล 3380
1232 มหาสารอาหาร อ.บอล 3069
1231 ธาตุอาหารเสริม หรือจุลธาตุ 7 ธาตุ อ.บอล 3094
หน้าที่ [1][2]