ตั้งกระทู้ใหม่ ครับ

มีหัวข้อทั้งหมด 37 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 35 หัวข้อ

หมายเลขกระทู้
หัวข้อกระทู้ คุณสมบัติต่างๆของอาหารธาตุรองธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ
ผู้ตั้งกระทู้
ผู้เยี่ยมชม
1576 กรดอมีโน อ.บอล 1154
1678 สารเร่งลำไย ระเบิดได้อย่างไร อ.บอล 235
1646 ธาตุอาหารรองเสริม หน้าที่ในต้นพืช ขนิดของดิยที่ขาด และพืชที่แสดงอาการชัด อ.บอล 783
1645 แม่ปุ๋ย n p k มีเปอร์เซนต์ต่างๆดังนี้ อ.บอล 800
1346 สภาพใดบ้าง ที่ธาตุอาหารเสริมจะไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช อ.บอล 16887
1342 ค่าความถ่วงจำเพาะ คืออะไร อ.บอล 13452
1302 ค่า PH ที่พอเหมาะ อ.บอล 13645
1299 การผสมปุ๋ยใช้เอง อ.บอล 7598
1298 ไคโตซาน อ.บอล 6147
1297 ฟลาโวนอยคืออะไร อ.บอล 6434
1280 Sorbitol คือ อะไร อ.บอล 6023
1266 อาหารพืชขวดเดียวคุณสมบัติครอบจักรวาล มีจริงหรือไม่ อ.บอล 5985
1265 อาหารเสริมพืชธาตุรองและธาตุเสริม กับ สารหมักชีวภาพต่างกันตรงไหน อ.บอล 5501
1259 ไซโตไคนิน อ.บอล 7078
1251 ซิลิคอน อ.บอล 6093
1250 แมกนีเซ๊่ยม อ.บอล 6760
1249 แคลเซ๊่ยม อ.บอล 6653
1248 กำมะถัน อ.บอล 6325
1247 ไนโตรเจน อ.บอล 6061
1246 โปแตสเซี่ยม อ.บอล 6153
1245 ฟอสฟอรัส อ.บอล 6607
1244 อ๊อกซิเจน อ.บอล 6791
1243 ไฮโดรเจน อ.บอล 6712
1242 คาร์บอน อ.บอล 6525
1241 คลอรีน อ.บอล 6372
1240 นิเกิ้ล อ.บอล 6491
1239 สังกะสี อ.บอล 6302
1238 โซเดี้ยม อ.บอล 6085
1237 แมงกานีส อ.บอล 5818
1236 ทองแดง อ.บอล 4075
1235 โบรอน อ.บอล 4090
1234 โมลิบดีนัม อ.บอล 3625
1233 เหล็ก อ.บอล 3271
1232 มหาสารอาหาร อ.บอล 2974
1231 ธาตุอาหารเสริม หรือจุลธาตุ 7 ธาตุ อ.บอล 2984
หน้าที่ [1][2]