ตั้งกระทู้ใหม่ ครับ

มีหัวข้อทั้งหมด 37 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 35 หัวข้อ

หมายเลขกระทู้
หัวข้อกระทู้ คุณสมบัติต่างๆของอาหารธาตุรองธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ
ผู้ตั้งกระทู้
ผู้เยี่ยมชม
1576 กรดอมีโน อ.บอล 1350
1678 สารเร่งลำไย ระเบิดได้อย่างไร อ.บอล 368
1646 ธาตุอาหารรองเสริม หน้าที่ในต้นพืช ขนิดของดิยที่ขาด และพืชที่แสดงอาการชัด อ.บอล 920
1645 แม่ปุ๋ย n p k มีเปอร์เซนต์ต่างๆดังนี้ อ.บอล 933
1346 สภาพใดบ้าง ที่ธาตุอาหารเสริมจะไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช อ.บอล 17041
1342 ค่าความถ่วงจำเพาะ คืออะไร อ.บอล 13593
1302 ค่า PH ที่พอเหมาะ อ.บอล 13806
1299 การผสมปุ๋ยใช้เอง อ.บอล 7740
1298 ไคโตซาน อ.บอล 6295
1297 ฟลาโวนอยคืออะไร อ.บอล 6598
1280 Sorbitol คือ อะไร อ.บอล 6206
1266 อาหารพืชขวดเดียวคุณสมบัติครอบจักรวาล มีจริงหรือไม่ อ.บอล 6120
1265 อาหารเสริมพืชธาตุรองและธาตุเสริม กับ สารหมักชีวภาพต่างกันตรงไหน อ.บอล 5628
1259 ไซโตไคนิน อ.บอล 7316
1251 ซิลิคอน อ.บอล 6206
1250 แมกนีเซ๊่ยม อ.บอล 6915
1249 แคลเซ๊่ยม อ.บอล 6790
1248 กำมะถัน อ.บอล 6441
1247 ไนโตรเจน อ.บอล 6197
1246 โปแตสเซี่ยม อ.บอล 6269
1245 ฟอสฟอรัส อ.บอล 6736
1244 อ๊อกซิเจน อ.บอล 6917
1243 ไฮโดรเจน อ.บอล 6822
1242 คาร์บอน อ.บอล 6658
1241 คลอรีน อ.บอล 6494
1240 นิเกิ้ล อ.บอล 6624
1239 สังกะสี อ.บอล 6440
1238 โซเดี้ยม อ.บอล 6219
1237 แมงกานีส อ.บอล 5926
1236 ทองแดง อ.บอล 4202
1235 โบรอน อ.บอล 4226
1234 โมลิบดีนัม อ.บอล 3747
1233 เหล็ก อ.บอล 3399
1232 มหาสารอาหาร อ.บอล 3094
1231 ธาตุอาหารเสริม หรือจุลธาตุ 7 ธาตุ อ.บอล 3115
หน้าที่ [1][2]