ตั้งกระทู้ใหม่ ครับ

มีหัวข้อทั้งหมด 37 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 35 หัวข้อ

หมายเลขกระทู้
หัวข้อกระทู้ คุณสมบัติต่างๆของอาหารธาตุรองธาตุอาหารเสริม และอื่นๆ
ผู้ตั้งกระทู้
ผู้เยี่ยมชม
1576 กรดอมีโน อ.บอล 1242
1678 สารเร่งลำไย ระเบิดได้อย่างไร อ.บอล 283
1646 ธาตุอาหารรองเสริม หน้าที่ในต้นพืช ขนิดของดิยที่ขาด และพืชที่แสดงอาการชัด อ.บอล 842
1645 แม่ปุ๋ย n p k มีเปอร์เซนต์ต่างๆดังนี้ อ.บอล 863
1346 สภาพใดบ้าง ที่ธาตุอาหารเสริมจะไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช อ.บอล 16969
1342 ค่าความถ่วงจำเพาะ คืออะไร อ.บอล 13533
1302 ค่า PH ที่พอเหมาะ อ.บอล 13726
1299 การผสมปุ๋ยใช้เอง อ.บอล 7664
1298 ไคโตซาน อ.บอล 6228
1297 ฟลาโวนอยคืออะไร อ.บอล 6519
1280 Sorbitol คือ อะไร อ.บอล 6097
1266 อาหารพืชขวดเดียวคุณสมบัติครอบจักรวาล มีจริงหรือไม่ อ.บอล 6053
1265 อาหารเสริมพืชธาตุรองและธาตุเสริม กับ สารหมักชีวภาพต่างกันตรงไหน อ.บอล 5564
1259 ไซโตไคนิน อ.บอล 7193
1251 ซิลิคอน อ.บอล 6145
1250 แมกนีเซ๊่ยม อ.บอล 6847
1249 แคลเซ๊่ยม อ.บอล 6720
1248 กำมะถัน อ.บอล 6388
1247 ไนโตรเจน อ.บอล 6131
1246 โปแตสเซี่ยม อ.บอล 6200
1245 ฟอสฟอรัส อ.บอล 6672
1244 อ๊อกซิเจน อ.บอล 6862
1243 ไฮโดรเจน อ.บอล 6775
1242 คาร์บอน อ.บอล 6589
1241 คลอรีน อ.บอล 6428
1240 นิเกิ้ล อ.บอล 6559
1239 สังกะสี อ.บอล 6381
1238 โซเดี้ยม อ.บอล 6163
1237 แมงกานีส อ.บอล 5878
1236 ทองแดง อ.บอล 4139
1235 โบรอน อ.บอล 4161
1234 โมลิบดีนัม อ.บอล 3683
1233 เหล็ก อ.บอล 3348
1232 มหาสารอาหาร อ.บอล 3040
1231 ธาตุอาหารเสริม หรือจุลธาตุ 7 ธาตุ อ.บอล 3054
หน้าที่ [1][2]